Uku logo

Sisene

4 põhjust, miks raamatupidajad Ukut armastavad (#2)

4 põhjust, miks raamatupidajad Ukut armastavad (#2)

Avaldatud

mai 11, 2020

4 min lugemine
parim tööhaldustarkvara raamatupidajatele

Esimeses kasutajate tagasiside põhjal avaldatud postituses sai selgeks, et raamatupidajad armastavad Ukut. Kliendile koostatud tööplaanid, mugavalt kulunud tööaja mõõtmine ja detailsed raportid aitavad raamatupidajatel keskenduda väärtust loovale tööle ja juhil ettevõtet kasumlikumalt juhtida.

Järgnevas postituses toome välja veel 4 põhjust, miks Uku on asendamatu abimees raamatupidajale lubaduste täitmisel ja juhile kasumi suurendamisel.

Täpsem arveldamine klientidega ja kasumitõus seni arveldamata lisatöödelt)

Eelmisel aastal läbi viidud raamatupidamisteenuse uuringu andmetel on 95% vastanutest ehk raamatupidajad pidanud kliendiga kokkulepitud teenuse hinnas korrektuure tegema. Muutused ettevõtete tegevuses on tavapärased, ent tihtilugu jäävad mahtude muudatused raamatupidamise arvel kajastamata. Üle poolte vastanutest nentis, et pakuvad klientidele tasuta teenuseid, mille kohta täpset arvestust ei peeta.

Raamatupidaja lisatööd

Kokkulepitud teenuste mahu võrdlemine reaalselt tehtud töö mahuga võimaldab kliendile suurenenud (või vähenenud) tööde mahtu aegsasti kommunikeerida ja teha vastavaid korrektuure hinnastamises. Täpne ülevaade lisatöödest võimaldab vajadusel küsida täiendavat teenustasu.

Korduvülesannete automatiseerimine vabastab raamatupidajad aeganõudvast käsitööst. Rakendades tulemustasu, tõuseb motivatsioon lisatööde kirjapanekuks ning büroo võib seni arveldamata lisatöödelt teenida kuni 30% suuremat käivet.

Efektiivsem raamatupidaja töövoog

“Töövoog” on üks neist moesõnadest, mida kõik on kuulnud, aga vähesed kogenud. Sageli on klientidega žongleerimisel mureks killustatud tööülesanded ning arusaamatus, kuhu kaob aeg. Need ettevõtted, kes efektiivse töövoo põhimõtteid rakendavad, minimeerivad vigu ja suurendavad üldist tõhusust. Nii saavad juhid teha targemaid otsuseid kiiremini ja töötajaid produktiivsemat ning paindlikumat koostööd. Kokkuvõttes on kõigil niimoodi töörõõm suurem ja aega rohkem.

Töövoog

Uku muudab töövoo efektiivseks tänu paindlikele ülesannetele, mis võimaldavad kitsaskohti kaardistada ja annavad ülevaate tööde seisust. Haigestunud kolleegi tööd saab mugavalt ümber jagada nii, et informatsioon kaduma ei lähe või mõni töö kahe silma vahele jää. Kõik ülesanded on Ukus kommenteeritavad, mis muudab omavahelise suhtluse efektiivsemaks. Kommentaarina saab jätta kasvõi endale märkmeid, mis tuletavad hiljem olulise info kiirelt meelde.

Kliendihaldus ja kliendilepingute monitooring

Uku hiljutine uuendus võimaldab kliendiprofiilile peale info ka dokumente lisada ja sisestatud infot kategooriate kaupa hallata. Nii on kliendiga tehtud töödest, kokkulepetest (sh hinnakokkulepetest) ja tähtaegadest kiire ülevaade. See on omakorda aluseks suurepärasele klienditeenindusele, kus ükski detail ei unune.

Kliendi monitooring

Uku muudab tehtud töö andmed visuaalseks raportiks ja annab võimaluse jälgida kokkulepete täitmist. See aitab õigeaegselt reageerida näiteks töömahtude muutusele. Monitooringu abil juhid ettevõtet targemalt ja hinnastad klienti õiglaselt.


Asjalik ja abivalmis kasutajatugi

Kui vajad abi Uku seadistamisel, uuendustega kohanemisel või uue töötaja lisamisel – Uku kasutajatugi on sinu jaoks olemas! Kasutajatugi ei tegele vaid murede lahendamisega, vaid täidab võimalusel ka kliendi soovid, mida keskkond veel ei võimalda.

Parim kasutajatugi

“Kasutajatugi on alati heaks toeks olnud ning ühel korral isegi tehnilise lahenduse edasi andnud, mis viidi ellu kuu ajaga. See on võrdlemisi lühike aeg võrreldes teiste tarkvaradega, mis kasutusel.”

Lõpetuseks jagan Sinuga tagasiside küsimuste tulemusi järgmistele küsimustele:

1. Kuidas on Uku Sinu igapäevatööd mõjutanud?

Ülesanded ei unune ära

2. Milliseid võimalusi hindad Uku juures enim?

Aja mõõtmine

3. Millega on Uku Sinu ootusi ületanud?

Lihtsusega. Programm on kerge ja lihtne kasutada. Ei taha eraldi keerukat süsteemi, kus pead süsteemi veel omakorda õppima hakkama. Lihtne kasutamine on peamine. Mugav, meeldiv, loogiline, lihtne, praktiline. Äge!

Juuli Pihel
Marketing Specialist at Uku
Palun jaga:
Uku logo

Practice Management for Accounting Firms

TOP Accounting practice management SOFTWARE

4.7
G2.com
4.7
Capterra.com
4.7
Getapp.com
Practice Management for accounting firm

Muud artiklid