Uku logo

Sisene

Töötamise register tegi uuendusi (2019)

Töötamise register tegi uuendusi (2019)

Avaldatud

jaan. 24, 2019

5 min lugemine
Keelumärk

Tõenäoliselt oled sa kursis, et 2019. aasta 1. jaanuarist jõustus seadusemuudatus, mis kohustab kõiki ettevõtjaid märkima TÖRi firmas töötavate inimeste ametikoha ja töökoha aadressi. Kuigi määrus on juba jõustunud, siis kehtivatele töötamise kannetele tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019.

Põgusal süvenemisel võib tunduda, et tegu pole millegi eriti märkimisväärse ja keerulisega, kuid kogemus näitab, et iga taoline uuendus toob kaasa üksjagu küsimusi ja kõhklusi.

Seega, ole sa raamatupidaja, ettevõtte juht või personalispetsialist, soovin sind TÖRi kannete täiendamisel aidata ning selleks puhuks pani minu meeskond kokku käesoleva abimaterjali, mille esimeses pooles annan sulle 2 praktilist soovitust, kuidas oma elu lihtsamaks teha ning teisest poolest leiad kommenteeritud loetelu allikatest, kust saad vajadusel lisainfot otsida.

Kaks viisi, kuidas uue kohustusega sujuvamalt toime tulla

Kui lihtne või keeruline TÖRi lisaandmete märkimine ikkagi on ning milliseid põhimõtteid võiksid sa järgida?

Minu meeskond tegi protsessi ise läbi ja kokkuvõtvalt õppisin ma kahte olulist asja.

1. Tuleb olla realistlik

Tunnista endale kohe alguses, et TÖRis andmete täiendamine on eraldi ülesanne, mis võtab aega. Eriti kui on soov kõike korrektselt teha ja hilisemaid ebameeldivusi vältida.

Mis täpsemalt ajakulu põhjustab?

Eelkõige õige ametinimetuse leidmine. See võib kohati päris keerukas olla, sest sama nimetus saab esineda mitme erineva valdkonna all. Viimane tähendab, et sobivaima valiku tegemiseks tuleb sul esmalt tutvuda võimalike variantidega ja alles seejärel saad otsustada parima kasuks.

Kuna TÖRi andmeid kogub Statistikaamet, on punktuaalsus oluline ka seetõttu, et hetkel ei ole teada, kas ja mis aruandlus võib tulevikus valimisse sattunud ettevõttele veel kaasneda. Seega – kui TÖRi kanded on tehtud kiirustades ja läbi mõtlemata, võib hiljem olla üksjagu pusimist Statistikaameti muude vormide täitmisel.

Ametinimetuse otsimiseks on kolm viisi:

  1. TÖR;
  2. klassifikaator Statistikaameti lehel;
  3. alla laetav Exceli fail.

Soovitan valida TÖRi, sest seal pakub süsteem sulle ise vasteid, näitab mis taseme alla amet kuulub ja võimaldab vaadata ka selle täpsemat kirjeldust (vt all olevat ekraanitõmmist). Klassifikaatori ja Exceli dokumendi puhul tuleb sul palju enam hiirega klõpsida ning andmeid läbi kaevata, enne kui õige asja leiad.

2. Lepi kokku ametinimetuse märkimise strateegia

Kui andmete uuendamise protsessiga tegeleb juhi asemel raamatupidaja või personalispetsialist, on oluline, et enne tööga alustamist lepiksid osapooled kokku viisi, mis loogika alusel konkreetses ettevõttes ametinimetusi märgitakse. Eriti puudutab see:

  1. firma sees olevaid samaliigilisi ameteid, kus töölepingust ei tule täpne erinevus välja;
  2. kombineeritud sisuga töökohti, kus inimene toimetab mitmel rindel.

Kui juht tõesti ise pikemalt süveneda ei soovi ja delegeerib ülesande lihtsalt raamatupidajale, on mõistlik, et enne TÖRi kannete tegemist saadab raamatupidaja juhile kinnitamiseks dokumendi, mille juures on ka selgitus, mis põhimõtetest lähtudes ta ametinimetused määras. Juhilt peaks saama ka kinnitava nõusoleku, sest nii väldib võimalikke arusaamatusi tulevikus.

Nimekiri allikatest, kust leiad lisainfot

1. Õpetlik video

Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) ning Statistikaameti esindajad on koos salvestanud video, kus nad käivad seadusemuudatuse üksipulgi läbi. Samuti näitavad ja kommenteerivad nad andmete sisestamise protsessi TÖRis.Videot soovitan eeskätt neile, kelle jaoks teema on võõras ja kes vajab pikemat sissejuhatust.

2. Videokoolituse slaidid

Teemade kiireks läbivaatamiseks ja esmaste vastuste saamiseks on head videokoolituse eestikeelsed või venekeelsed slaidid.

Slaidid on käepärased abivahendid näiteks kogenud raamatupidajale, kes soovib mõnda kohta täpsustada või kompaktsel kujul tervikust ülevaadet saada.

3. Töökoha aadressi määramise juhend.

4. Ametinimetuse märkimise juhend.

5. Ametite klassifikaator võimaldab TÖRi sisenemata kõigi süsteemis olevate ametinimetustega tutvuda.

6. Maa-ameti aadressiandmete klassifikaator (ADS) töötamise asukoha aadressi määramiseks

7. RMP artikkel EMTA koostatud infoga seadusemuudatuse kohta. Pärliks on teksti lõpus olev selge ja ülevaatlik tabel, kust näed, milliste töötamise liikide puhul tuleb TÖRis töötaja andmeid täiendada ja milliste puhul mitte.

Kui sa viidatud allikatest oma küsimusele vastust ei leidnud või soovid midagi täpsustada, saad lisainfot küsida neilt kontaktidelt.

  • Lisateave töötamise registri kohta: emta@emta.ee, tel 880 0815, 880 0810.
  • Abi aadressi määramisel ja Ametite klassifikaatori kasutamisel: klienditugi@stat.ee, tel 625 9100.

PS! Kui sa veel Uku tarkvara oma tööde haldamiseks ei kasuta, või ei teagi, millega tegu on, siis uuri kindlasti lisa siit ning avasta, kuidas sulle abiks saan olla!

Sellest, mida TÖRi sisestatud andmetega edasi tehakse, saad lugeda siit.

Illustratsioon: Icons8

Juuli Pihel
Marketing Specialist at Uku
Palun jaga:
Uku logo

Practice Management for Accounting Firms

TOP Accounting practice management SOFTWARE

4.7
G2.com
4.7
Capterra.com
4.7
Getapp.com

Muud artiklid